Tạo tài khoản Viva88

Hướng dẫn tạo tài khoản Viva88 dành cho người chơi mới bắt đầu gồm điền thông tin đăng ký và xác nhận thông tin.

Điền thông tin vào Form tạo tài khoản Viva88

  • Họ tên: nhập họ và tên chính chủ, trùng với tên tài khoản ngân hàng.
  • Điện thoại: nhập 10 chữ số, số điện thoại phải đang trạng thái liên lạc được.
  • Tên ngân hàng: nhập tên ngân hàng.
  • Số tài khoản: nhập số tài khoản ngân hàng trùng với họ và tên.
  • Cick vào nút “Tạo tài khoản” sau khi điền đầy đủ các thông tin ở trên.

Xác nhận thông tin tạo tài khoản

  • Nhân viên Viva88 sẽ gọi vào số điện thoại người chơi điền ở form tạo tài khoản Viva88. Xác nhận lại thông tin người chơi đã nhập.
  • Người chơi nhận cuộc gọi xác nhận đúng thông tin tạo tài khoản thì tài khoản viva88 sẽ được tạo và gửi vào số điện thoại người chơi.
  • Trường hợp không nhận cuộc gọi hoặc thuê bao, thông tin tạo tài khoản sẽ bị hủy tạm thời. Và tạo tài khoản viva88 không thành công.

tạo tài khoản viva88